Oferta

Dla osób prywatnych

Już teraz zauważasz że twoje rachunki za energię wzrastają, a w domu pojawia się coraz więcej urządzeń wykorzystujących energię elektryczną?  To dobry moment żeby zainwestować we własną instalację fotowoltaiczną. Prawidłowo dobrana instalacja pozwoli Ci zredukować koszty energii nawet o 90%. To idealne rozwiązanie pozwalające na całkowite uniezależnienie się od zmienności cen na rynkach energii.

Dodatkowo, możesz obecnie skorzystać z dotacji w programie „Mój Prąd” na budowę swojej własnej instalacji fotowoltaicznej. W ramach dotacji możesz otrzymać 5000 zł dofinansowania do  instalacji. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej liczonej od kosztu instalacji pomniejszonej o uzyskaną dotację dla różnych form opodatkowania dochodów:

  • według zasad ogólnych;
  • podatkiem liniowym;
  • ryczałtem.

Przykładowe obliczenia:

Koszt instalacji 35 000 zł.

Dotacja z programu Mój Prąd 5000 zł

Ulga podatkowa (dla przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych w wysokości 17%) :

(35 000 – 5000)*17% = 5100 zł

Koszt instalacji po uwzględnieniu dotacji i ulgi podatkowej:

35 000 – 5000 – 5100 =  24 900  zł

Dla przedsiębiorców
i spółdzielni energetycznych

W 2019 wprowadzono długo oczekiwane, bardzo korzystne regulacje dla małych i średnich firm oraz spółdzielni energetycznych które chcą zainwestować w budowę instalacji fotowoltaicznej.  Nowe regulacje włączają te podmioty w system opustów, stosowany wcześniej tylko dla odbiorców indywidualnych. System ten polega na odbiorze przez  zakład energetyczny pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego na terenie którego jest zlokalizowana instalacja fotowoltaiczna,  energii  wyprodukowanej ponad bieżące zapotrzebowanie podmiotu. Energię tę podmiot może następnie „odebrać” w odpowiedniej proporcji (70 lub 80% energii wcześniej oddanej – w zależności od mocy instalacji) w okresach w których jego zużycie nie będzie pokrywane z instalacji fotowoltaicznej. Można więc powiedzieć, że stanowi to niejako formę magazynowania energii przez zakład energetyczny ze sprawnością 70 lub 80%. To bardzo korzystne rozwiązanie na które rynek oczekiwał.

Dla rolników

Podobnie jak we wszystkich gałęziach gospodarki, również rolnicy odczuwają wzrost cen energii, który przekłada się na spadek efektywności ekonomicznej gospodarstwa. Obecnie także dla rolników  istnieją korzystne warunki do inwestycji we własną instalację fotowoltaiczną. Sprzyja temu niewątpliwie  możliwość obniżenia podatku rolnego dzięki 25% uldze inwestycyjnej w instalację

Tel. 726 500 051 | biuro@elfix.pl

Proces realizacji

Realne oszczędności na energii elektrycznej.

Zacznij już dzis!

ELFIX RAFAŁ LEDNIOWSKI
ul. Aleksandra Fredry 6
83-110 Tczew

ELFIX RAFAŁ LEDNIOWSKI
ul. Aleksandra Fredry 6
83-110 Tczew

email: biuro@elfix.pl

Tel. 726 500 051

email: biuro@elfix.pl

Tel. 726 500 051