Proces realizacji

1.

Kontakt z ELFIX w celu omówienia twoich potrzeb i oczekiwań. Przeprowadzimy oględziny instalacji elektrycznej do której ma być podłączona instalacja fotowoltaiczna oraz sprawdzimy możliwości techniczne jej realizacji. Przedstawimy różne opcje możliwych rozwiązań oraz korzyści z nich wynikające.

2.

Podpisanie umowy opartej na przejrzystych i czytelnych zasadach współpracy w odpowiedzi na Twoje oczekiwania.

3.

Przeprowadzenie dokładnych pomiarów miejsca gdzie instalacja będzie wykonywana. Posłużą one do przygotowania precyzyjnego projektu Twojej instalacji fotowoltaicznej. Po twojej akceptacji projektu zostanie przeprowadzona dokładna kalkulacja uwzględniająca zastosowane komponenty i rozwiązania.

4.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, przeprowadzenie podstawowych pomiarów i testów. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji i zgłoszenia do  zakładu energetycznego w celu wymiany licznika energii  na licznik dwukierunkowy.

5.

Przekazanie do eksploatacji instalacji oraz udzielenie niezbędnych informacji do prawidłowego użytkowania, bezpieczeństwa obsługi i serwisu Twojej instalacji fotowoltaicznej.

Tel. 726 500 051 | biuro@elfix.pl

ELFIX RAFAŁ LEDNIOWSKI
ul. Aleksandra Fredry 6
83-110 Tczew

ELFIX RAFAŁ LEDNIOWSKI
ul. Aleksandra Fredry 6
83-110 Tczew

email: biuro@elfix.pl

Tel. 726 500 051

email: biuro@elfix.pl

Tel. 726 500 051